המשנה כדרכה

מסכת בכורים פרק א

מסכת בכורים פרק ב

מסכת בכורים פרק ג