המשנה כדרכה

מסכת שבועות פרק א

מסכת שבועות פרק ב

מסכת שבועות פרק ג

מסכת שבועות פרק ד

מסכת שבועות פרק ה

מסכת שבועות פרק ו

מסכת שבועות פרק ז

מסכת שבועות פרק ח